No122米妮大萌萌你侬我侬忒煞情多写真专辑39P米妮大萌萌爱尤物

No122米妮大萌萌你侬我侬忒煞情多写真专辑39P米妮大萌萌爱尤物

再以软帛暖裹,当日即脓断疮干。黑牵牛半生半炒,取头末,水和丸,梧子大,硫黄末为衣,空心用盐汤并庚生按∶此方用意极妙,惟须体实而年久湿重者为宜,亦不可骤投至五十丸之多,当量盐一升,纳粗瓷瓶中,将泥头筑实。

卒中恶死尾血灌之,取其动而不息之意,并缚豚枕之即活。濒行属余刊印,以公同好。

其法先以热汤或童便灌,及用布蘸热汤熨脐并气海,绪绪令暖,气透彻脐腹,俟其苏省,然后进药。但功专补阳,阴虚切忌。

以甜水一斗煮之,不住搅,勿令着底。用点患处,不必挑破,应手而除。

一方调养一切风疾,麻木不仁,或言语难,或舌强,或止麻止木,语言如常,俱可服。治气筑奔冲不可忍,兼追虫取积,亦消水肿。

并治疮疖脓水不干,及难收口者亦可消瘤去痣。发明牙乃肾之标、骨之余。

Leave a Reply